Liên hệ
Họ và tên
 
Email
 
Yêu cầu
 
Mã bảo mật
Chọn mã khác
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 519,352
Kiến thức - Quảng cáo Google

Tổng cục Thuế gia hạn nộp tờ khai qua mạng tháng 9/2013

Tổng cục Thuế thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng 

     Tổng cục Thuế xin thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai qua mạng như sau:


    Trong ngày 2
1/10/2013, hệ thống Khai thuế qua mạng bị quá tải do số lượng doanh nghiệp sử dụng hệ thống tập trung vào ngày cuối cùng của hạn nộp tờ khai thuế, vì vậy một số doanh nghiệp chưa nộp được tờ khai trong ngày trên. Để hỗ trợ doanh nghiệp nộp tờ khai thành công trong kỳ kê khai tháng 09/2013, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đến hết ngày 23/10/2013 đối với tờ khai theo tháng của kỳ kê khai tháng 09/2013.

     Tổng cục Thuế xin thông báo để các doanh nghiệp được biết.

 Ngu
ồn: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp?cat_id=101&news_id=521

Nguồn tin    http://nhantokhai.gdt.gov.vn/