Liên hệ
Họ và tên
 
Email
 
Yêu cầu
 
Mã bảo mật
Chọn mã khác
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 519,351
Kiến thức - Quảng cáo Google

Một số lưu ý đối với kỳ khai thuế tháng 07 và Quý III/2013

CĂN CỨ PHÁP LÝ
- Ngày 20/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013. 
- Ngày 22/11/2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.
- Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành 
- Ngày 28/6/2013, Bộ tài chính đã ban hành Công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/6/2013 hướng dẫn một số nội dung Triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
- Ngày 8/7/2013, Bộ tài chính đã ban hành Công văn số 8817/BTC-TCT về việc triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.
- Ngày 22/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (có hiệu lực từ 15/09/2013)

Tải các văn bản liên quan.
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN
- Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, 27/6/2013
- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP, 22/7/2013
- Công văn số 8355/BTC-TCT, 01/7/2013
- Công văn số 8817/BTC-TCT, 8/7/2013

KÊ KHAI CÁC LOẠI THUẾ
1. Khai thuế giá trị gia tăng

Căn cứ / tình hình của đơn vị

Kê khai

Trường hợp 1 : Hoạt động SXKD đủ 12 tháng

 

Doanh thu trên 20 tỷ đồng

Theo tháng

Doanh thu từ 20 tỷ đồng trở xuống

Theo Quý

Trường hợp 2 : Hoạt động SXKD chưa đủ 12 tháng

 

Bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 02/2012 trở về sau

Theo tháng

Bắt đầu hoạt động SXKD trong năm 2013

Theo tháng


a. Xác định doanh thu:
Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế năm dương lịch (cụ thể là từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2012).
Doanh thu bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT
Nếu đơn vị thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

b. Cách xác định đủ và chưa đủ 12 tháng hoạt động SXKD của đơn vị:
Đủ 12 tháng : Đơn vị bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2012 trở về trước.
Chưa đủ 12 tháng : Đơn vị bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 02/2012 trở về sau.

c. Việc khai thuế GTGT theo quý được ổn định theo chu kỳ 3 năm dương lịch, chu kỳ khai theo quý đầu tiên được thực hiện ổn định từ ngày Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến hết năm 2016.

d. Trường hợp đơn vị thuộc diện khai thuế GTGT theo quý muốn thực hiện khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế biết. Việc khai thuế theo tháng hay theo quý ổn định trọn năm dương lịch.

e. Khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ do đơn vị kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính; trường hợp việc khai thuế phát sinh nhiều lần trong một tháng thì đơn vị có thể đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện kê khai thuế theo tháng.

2. Khai thuế thu nhập cá nhân
a. Khai thuế theo tháng: áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực hiện khấu từ thuế đối với các khoản thu nhập quy định phải khấu trừ mà tổng số thuế TNCN đã khấu trừ hàng tháng theo từng loại tờ khai từ 50 triệu đồng trở lên, trừ trường hợp là đối tượng khai, nộp thuế GTGT theo Quý.

b. Khai, nộp thuế TNCN theo quý áp dụng đối với
- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thực hiện khấu trừ đối với các khoản thu nhập quy định phải khấu trừ
- Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh
- Thu nhập từ tiền lương, tiền công được trả từ nước ngoài hoặc do các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế.

Căn cứ hình thức kê khai thuế GTGT

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ hằng tháng dưới 50tr

Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ hằng tháng trên 50tr

Theo tháng

Theo Quý

 

Theo tháng

 

Theo tháng

Theo Quý

 

Theo Quý


c. Khai, nộp thuế theo từng lần phát sinh đối với:

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
- Thu nhập từ chuyển nhượn vốn của cá nhân cư trú
- Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng
- Thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh được cơ quan thuế cấp hóa đơn bán lẻ
- Thu nhập phát sinh tại nước ngoài của cá nhân cư trú, trừ thu nhập từ tiền lương, tiền công
- Thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập tại nước ngoài của cá nhân không cư trú, trừ thu nhập từ tiền lương, tiền công.

3. Khai thuế Thu nhập doanh nghiệp 
(Cập nhật sau...)

4. Phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai
Ngày 8/8/2013, Tổng cục thuế đã nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.1.7, xin vui lòng xem xem tại bài viết "Giới thiệu về HTKK phiên bản 3.1.7" 

 

 

Nguồn tin    Tuấn Nam - Kế toán 7A