Liên hệ
Họ và tên
 
Email
 
Yêu cầu
 
Mã bảo mật
Chọn mã khác
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 515,606

Phần mềm kế toán ABS

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN ABS

Phần mềm kế toán ABS phù hợp với nhiều loại hình công ty Thương mại, Dịch vụ, Xây dựng, Sản Xuất.

Phần mềm hỗ trợ tốt cho công việc kế toán tại các công ty, cho người kế toán làm dịch vụ kế toán, làm kế toán bán thời gian ngoài giờ, làm sổ sách kế toán thuế, làm báo cáo tài chính
Chi tiết các tính năng xin mời đọc chi tiết dưới đây 

Phần mềm kế toán ABS với các tính năng rất hữu ích.
Làm kế toán không khó - chỉ cần có phần mềm: Tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc.

1. Tính năng Phần mềm kế toán ABS:
- Hiệu quả, nhanh chóng, phù hợp với nhiều loại hình Thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất.
- Làm được cho nhiều công ty, tiện lích cho cá nhân, đơn vị làm dịch vụ kế toán, quyết toán.
- Xử lý số liệu tấc độ nhanh, chính xác; sao lưu dữ liệu để dự phòng, khôi phục dữ liệu khi cần thiết.
- Cập nhật báo cáo thuế, Báo cáo tài chính qua HTKK 3.x, theo dõi và tính thuế GTGT đầu vào, đầu ra...
- Đầy đủ sổ sách kế toán
- Giao diện đẹp, dễ nhìn, thao tác ngắn gọn dễ sử dụng
- Câp nhật theo quyết định, thông tư, luật kế toán mới nhất các mẫu biểu quy định
- Cài đặt hỗ trợ được từ xa khách hàng mọi nơi nhanh chóng, tiện dụng
- Và nhiều tính năng khác...
- Được tư vấn, hỗ trợ cả nghiệp vụ kế toán

.

Phần mềm kế toán thương mại ABS:

 • Theo dõi doanh thu theo vùng miền, theo nhóm khách hàng
 • Khai báo đơn giá bán theo vùng và theo nhóm đối tượng
 • Theo dõi chi tiết và tổng hợp công nợ theo từng tài khoản, từng khách hàng, từng hợp đồng, từng hóa đơn, theo hàng hóa, in bảng đối chiếu và xác nhận công nợ, báo cáo lịch thu tiền…
 • Theo dõi hàng tồn kho theo mặt hàng, theo lô và hạn sử dụng, theo nhiều kho, xử lý đơn giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp khác nhau….
 • Phân tích doanh thu theo thời điểm, theo dõi hàng bán bị trả lại, báo cáo doanh số theo từng nhân viên, lập biểu đồ phân tích doanh số bán hang…
 • Trích khấu hao TSCD và CPCPB theo từng bộ phận,theo dõi chi phí theo từng bộ phận tự động.
 • Tổng hợp doanh thu và chi phí theo từng mặt hàng, nhóm hàng, từng nhân viên, hợp đồng…
 • In báo cáo nhanh theo yêu cầu, in sổ kế toán hàng loạt với 1 thao tác
 • Xử lý chênh lệch tỷ giá tự động, in sổ nhật kí mua hàng và bán hàng theo  từng ngày…
 • Quản lí chiết khấu theo khách hàng, theo mặt hàng…
 • Cảnh báo tuổi nợ từng khách hàng, cảnh báo hạn sử dụng từng mặt hàng.

Phần mềm kế toán xây dựng ABS:

Phần mềm kế toán xây dựng cơ bản giống như các phiên bản phần mềm kế toán khác. Riêng phần tính giá thành xây dựng là mang tính đặc thù của ngành.

Chi phí giá thành xây dựng được tập hợp riêng theo từng công trình hoặc hạng mục công trình. Những chi phí nào không thể tách riêng cho từng công trình thì hạch toán chung và cuối kỳ phân bổ. Tiêu thức phân bổ có thể áp dụng là theo doanh thu của công trình, theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chức năng kế toán xây dựng.

 • Tổng hợp và chi tiết giá thành công trình (theo QĐ 15 và QĐ 48)
 • Tổng hợp quyết toán công trình hoàn thành
 • Tổng hợp doanh thu chi phí công trình theo tháng, nhiều tháng (chi tiết theo từng chi phí của từng công trình)
 • Tổng hợp chi phí theo công trình : (theo mã công trình, theo tên công trình, theo tài khoản chi phí, theo hoá đơn xuất…. )
 • Phân tích lãi lỗ theo từng công trình theo (tháng, năm)
 • Phân tích chi phí công trình chi tiết theo chi phí nguyên vật liệu xuất (số lượng x đơn giá x thành tiền)
 • Phân tích chi phí công trình theo mẫu biểu động (theo nhu cầu mỗi công ty ), có thể gộp theo biểu thức chọn.
 • Tự động tập hợp danh thu và chi phí theo mã công trình,kết chuyển chi phí tự động theo từng công trình.
 • Lập báo cáo doanh thu và chi phí đa dạng theo từng hạng mục, khoản mục…
 • Phân tích lãi lỗ từng công trình theo nhiều khoản mục doanh thu, giá vốn, chi phí NVL, chi phí NC và giá trị hợp đồng.
 • Phân bổ chi phí chung theo từng công trình tự động, xuất kho tự động từ phiếu nhập kho công trình

Phần mềm kế toán sản xuất ABS:

 • Bảng khai báo định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công theo thành phẩm.
 • Tổng hợp và chi tiết giá thành sản phẩm theo nhiều phương thức
  • Phương thức khai báo định mức
  • Phương thức tính giá thành gia công, tỉ lệ
  • Phương thức tính giá thành phân bước theo từng giai đoạn, quy trình sản xuất.
 • Bảng phân bổ chi phí chung
 • Phân bổ chi phí tự động theo nhiều phương thức tùy chọn
 • Tổng hợp chi phí riêng, chung từng sản phẩm theo đơn đặt hàng, theo yếu tố chi phí (theo QĐ 15 và QĐ 48)
 • Bảng tổng hợp giá thành sản phẩm (có dở dang + không dở dang)
 • Phân tích tỉ lệ % giá vốn/giá bán sản phẩm
 • Bảng tổng hợp giá thành theo đơn đặt hàng ( có dở dang + không có dở dang )
 • Thao tác khai báo nhanh và đơn giản, có thể copy định mức nhanh sang tháng khác.
 • Trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước, chi phí mua hàng tự động để phân bổ vào từng sản phẩm sản xuất
 • Có thể qui đổi đơn vị tính hang hóa,  nguyên vật liệu, thành phẩm thành nhiều đơn vị khác nhau, tự động xử lí lại đơn giá xuất kho theo nhiều phương pháp.
 • Lập báo cáo theo dõi sản xuất chi tiết và tổng hợp từng thành phẩm, bán thành phẩm,sản phẩm hỏng, sản phẩm dở dang, nguyên vật liệu thừa….

Các sản phẩm khác:

Thông tin tư vấn