Liên hệ
Họ và tên
 
Email
 
Yêu cầu
 
Mã bảo mật
Chọn mã khác
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 521,537
Website bán hàng

PHẦN MỀM KẾ TOÁN
Phần mềm kế toán ABS
 phù hợp với nhiều loại hình công ty Thương mại, Dịch vụ, Xây dựng, Sản Xuất.

Phần mềm hỗ trợ tốt cho công việc kế toán tại các công ty, cho người kế toán làm dịch vụ kế toán, làm kế toán bán thời gian ngoài giờ, làm sổ sách kế toán thuế, làm báo cáo tài chính
Chi tiết các tính năng xin mời đọc chi tiết dưới đây 

Các sản phẩm
Phần mềm kế toán ABS Phần mềm kế toán ABS

Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán phát sinh, theo dõi doanh thu chi phí, xuất nhập tồn hàng hóa, công nợ. Kết chuyển tự động, lên báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, các loại chứng từ kế toán đầy đủ. Phần mềm kế toán ABS làm được cho nhiều công ty

Phần mềm kế toán xây dựng Phần mềm kế toán xây dựng

Chi phí giá thành xây dựng được tập hợp riêng theo từng công trình hoặc hạng mục công trình. Những chi phí nào không thể tách riêng cho từng công trình thì hạch toán chung và cuối kỳ phân bổ. Tiêu thức phân bổ có thể áp dụng là theo doanh thu của công trình, theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Phần mềm kế toán sản xuất Phần mềm kế toán sản xuất

Chức năng kế toán sản xuất trong phần mềm kế toán ABS Bảng khai báo định mức nguyên vật liệu, định mức nhân công theo thành phẩm. Tổng hợp và chi tiết giá thành sản phẩm theo nhiều phương thức Phương thức khai báo định mức Phương thức tính giá thành gia công, tỉ lệ Phương thức tính giá thành phân bước theo từng giai đoạn, quy trình sản...