Liên hệ
Họ và tên
 
Email
 
Yêu cầu
 
Mã bảo mật
Chọn mã khác
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 517,463
Kiến thức - Quảng cáo Google

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 6/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015 trở đi.

Ngoài ra Tổng cục thuế cũng có công văn số 2512/TCT-CS 24/6/2015 giới thiệu các điểm mới của Thông tư 96/2015/TT-BTC

Download văn bản:.

https://www.fshare.vn/file/JZ4AT1EOW72D

Hoặc:

https://www.facebook.com/download/1444468492525948/TT_96_2015_TT_BTC_HuongdanvethueTNDN.rar 

Nguồn tin    webketoan