Liên hệ
Họ và tên
 
Email
 
Yêu cầu
 
Mã bảo mật
Chọn mã khác
Số người online: 1
Tổng lượt truy cập: 519,369
Kiến thức - Quảng cáo Google

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2013

Dưới đây là thông kê lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2013, lịch nộp và hạn nộp Thuế và các loại báo cáo thuế, tháng nào thì phải nộp những báo cáo gì.

Tháng 1 năm 2013

Ngày 10

·         Thuế môn bài năm 2013

·         Tờ khai thuế Môn bài

Áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau:

·         Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng

·         Thay đổi vế vốn

·         Thay đổi cơ quan quản lý thuế

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2012

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2012

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 2012

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV năm 2012

Ngày

30

·         Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2012

           Thuế TNCN quý IV/2012

Ngày

31

·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012

·         Thuế TNDN tạm tính quý IV/2012

Tháng 2 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2012

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2013

Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 1/2013 đến ngày 20/08/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 3 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2013

·         Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 2/2013 đến ngày 20/09/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày

30

·         Báo cáo tài chính năm 2012

·         Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2012

Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2012

Tháng 4 năm 2013

Ngày 20

Báo cáo thuế:

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2013

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I năm 2013

Thuế:

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2013

·         Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 3/2013 đến ngày 20/10/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

·         Thuế GTGT tháng 6/2012

·         Thuế TNDN tạm tính Quý I/2013: hoãn nộp đến 30/10/2013 đối với doanh nghiệp

Ngày

30

·         Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2013

·         Thuế TNCN  Quý I/2013

·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2013

Tháng 5 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2013

Tháng 6 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2013

Tháng 7 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2013

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2013

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý II/2013

Ngày

30

·         Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2013

·         Thuế TNCN  Quý II/2013

·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2013

·         Thuế TNDN tạm tính Quý II/2013 được giãn nộp đến  30/10/2013

Tháng 8 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2013

·         Thuế GTGT tháng 1/2013

Tháng 9 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2013

·         Thuế GTGT tháng 2/2013

Tháng 10 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2013

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/2013

·         Báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý III/2013

·         Thuế GTGT tháng 3/2013

Ngày

30

·         Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2013

·         Thuế TNCN  Quý III/2013

·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2013

·         Thuế TNDN tạm tính Quý III/2013

·         Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I, Quý II năm 2013 với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 11 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2013

Tháng 12 năm 2013

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2013

Tháng 1 năm 2014

Ngày 10

·         Thuế môn bài năm 2014

·         Tờ khai thuế Môn bài

Áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau:

·         Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng

·         Thay đổi vế vốn

·         Thay đổi cơ quan quản lý thuế

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2013

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2013

·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV/2013

·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2013

Ngày

30

·         Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013

·         Thuế TNCN quý IV/2013

Ngày

31

·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013

·         Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013

·         Hạn nộp Thuế TNDN tạm tính quý IV/2011 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 2 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2014

Tháng 3 năm 2014

Ngày 20

·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2014

·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2014

Ngày

30

·         Báo cáo tài chính năm 2013

·         Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013

·         Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013

·         Thuế TNDN năm 2013

·         Thuế TNCN năm 2013

 

 

Nguồn tin    Facebook | Nguoiketoan.vn